styret

Verv   Valgperiode
Leder May Helen Amundsen 2017-2019
Nestleder Karl Edvard Balto 2016-2018
Kasserer Jan-Kristian Nystad  
Styremedlem Anders Bær  
Styremedlem Rune Olsen  
Vara Per Tommy Eideng  
Vara Heidi Boine