For å trene på crossbanen må du ha betalt medlemsskap og treningsavgift.

Treningsavgift engangs: NOK 300
Treningsavgift for medlemmer i Karasjok Motorklubb, et kalenderår: 1500,-
Treningsavgift foruten medlemmer i Karasjok Motorklubb, et kalenderår: 2500,-

 

 

Fritak for treningsavgift gjelder for:

  • utøvere for Karasjok motorklubb under 16 år.

  • utøvere under opplæring med opplæringslisens(Gjelder ikke for engangslisens).

  • utøvere fra motorklubber med samarbeidsavtaler som tilbyr like vilkår for utøvere fra Karasjok motorklubb. Samarbeidsavtaler mellom klubber kan inngås av styret og skal fornyes årlig. Det er for tiden ingen slike avtaler